ประกาศ

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) และแจ้งรายละเอียดการสอบรอบสอง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ :: 20 พ.ย. 62 ::

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และแจ้งรายละเอียดการสอบรอบแรก (ข้อเขียน) ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ :: 8 พ.ย. 62 ::

 

ประกาศโรเงรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2562

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น